Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det Europæiske Filmforum

Det europæiske filmforum er en platform for en struktureret dialog mellem politiske beslutningstagere og interessenter i den audiovisuelle sektor.

    kameraoperatør med kamera

© image by ponsulak - Getty/iStock

Det Europæiske Filmforum (EFF) blev foreslået af Kommissionen i sin meddelelse fra 2014 om europæisk film i den digitale tidsalder. EFF's mål er at udvikle en strategisk politisk dagsorden, der åbner op for nye perspektiver på de udfordringer og muligheder, som den digitale omstilling medfører.

Der er forskellige EU-initiativer og -regler for filmindustrien, der er omfattet af ophavsretslovgivningen, direktivet om audiovisuelle medietjenester, konkurrencelovgivningen og programmet Et Kreativt Europa. I mellemtiden reguleres den offentlige finansiering og en række lovgivningsmæssige aspekter hovedsagelig af medlemsstaterne. Medlemsstaterne yder 30 gange så mange offentlige midler som EU til den audiovisuelle sektor.

Det Europæiske Filmforums dialog med interessenter og medlemsstater giver mulighed for at styrke samarbejdet mellem offentlige tiltag og muliggør udveksling af ekspertise og bedste praksis. Denne dialog videreføres af Europa-Kommissionen på forskellige steder, navnlig under filmfestivaler og på tv-markeder, hvor der anvendes forskellige formater såsom konferencer, rundbordsdiskussioner og workshopper.

Processen involverer en lang række aktører, herunder medlemsstaternes myndigheder, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område og EFAD'erne. Det omfatter også nationale og europæiske organisationer, der støtter film-, tv- og spilindustrien.

Vores mål er, at forummet gennem konklusionerne af ovennævnte arrangementer vil lette konkrete tilpasninger i de europæiske finansieringssystemer og give klare anbefalinger til medlemsstaterne og den audiovisuelle industri og dermed øge værdien af den kommende revision af Media-delprogrammet for Et Kreativt Europa.

Hvad er de spørgsmål, der behandles af Det Europæiske Filmforum?

  • Finansiering og offentlig støtte:  EFF er et sted, hvor man kan drøfte brugen af moderne filmfinansiering såsom private investeringer fra tredjeparter eller crowdfunding, der udvikler sig med digital teknologi, og denoffentlige støtte på nationalt, lokalt og EU-plan.
  • Europæiske film og publikum: foraene tilskynder også til at finde innovative udgivelses- og markedsføringspraksisser for at hjælpe værker med at nå ud til et bredere publikum.
  • Fremme af talent og kreativitet: EFFer et sted, hvor talent, kompetencer og kreativitet håndteres ved at spotte behovene i den voksende AV-sektor og støtte opkvalificeringen af fagfolk.
  • Den digitale omstilling: Digitaliseringen og dens indvirkning på samfundet er en central del af Media-programmet og behandles i flere af arrangementerne, vurderer udfordringerne og mulighederne for nye audiovisuelle forretningsmodeller og teknologi og drøfter, hvordan man kan tilbyde nye bruger- og industrivenlige løsninger til fremme af europæiske audiovisuelle produktioner.
  • Social forandring: forummet behandler horisontale spørgsmål som forgrønnelse og mangfoldighed.

Det Europæiske Filmforums udgaver

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

DIGIBYTE |
New edition of the EU Film Contest

The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

Se også

Det store billede

Audiovisuelle tjenester og medietjenester

I dag kan vi se vores yndlingsprogrammer ikke kun på tv, men også online. Disse shows er underlagt reglerne for det indre marked.

Grav dybere

Europæisk biografaften 2022

Den europæiske biografnat rammer igen med 5 dages gratis visninger i hele Europa fra den 5. til den 9. december 2022.

Se også

Mediekonvergens

Omdannelsen af det audiovisuelle medielandskab giver mulighed for nye oplevelser og muligheder. Det stiller også mange spørgsmål til os.